Tag Archives: nhiệt độ kho lạnh

Nhiệt độ kho lạnh phù hợp để bảo quản hàng hóa là bao nhiêu?

Mỗi loại hàng hóa, thực phẩm cần được cất giữ đến những dải nhiệt độ khác nhau. Có như vậy thì mới đảm bảo tốt được về mặt chất lượng cho những hàng hóa đó. Vậy nhiệt độ kho lạnh bảo quản phù hợp trong việc cất giữ và bảo quản thực phẩm, dược phẩm […]

0926381999